Domů / POMOCNÉ PŮDNÍ LÁTKY

Terra-Control


Žádné hodnocení. Kód: TC-30
Terra-Control
Dostupnost:
6.038 Kč , plus doprava
Porovnat Přihlaste se pro přístup do seznamu zboží.
Varianty Terra-Control
Terra-Control, 30 kg Terra-Control, 30 kg Kód: TC-30
Terra-Control
6.038 Kč
Detail
Terra-Control

Terra-Control

Pomocný půdní přípravek pro zpevnění povrchu půdy pro ochranu před vodní a větrnou erozí

Složení:

Nechráněný půdní povrch je v našich klimatických podmínkách vystaven vlivům vodní a větrné eroze. Dochází k odnosu hodnotné humózní vrstvy, semena rostlin nemají dostatečnou oporu ani přísun živin, aby rychlým prokořeněním zajistila stabilizaci půdního profilu. Následkem jsou erozní rýhy a v horším případě i půdní sesuvy, jejichž náprava vyžaduje nákladná sanační opatření.

Praktické řešení těchto problémů je neodmyslitelné zejména plochách po rozsáhlých zemních pracích, které mají být stabilizovány souvislým vegetačním pokryvem. Patří sem např. náspy podél silnic a železnic, rozsáhlé haldy navezeného materiálu, golfová hřiště, okrasné zahrady a další plochy po terénních úpravách.

Terra-Control - aktivní prodyšná membrána pro účinnou ochranu osiva a půdy

•stabilní krusta zpevňuje povrch půdy a chrání ho před erozním smyvem

•vytváří ve svrchní vrstvě půdy trojrozměrnou síťovou strukturu, která dlouhodobě fixuje půdní povrch

•vhodná ochrana proti nadměrné prašnosti na haldách jemných materiálů

•fixuje osivo na povrchu půdy a velmi výrazně zvyšuje účinnost ozelenění na problémových stanovišťích

•urychluje klíčení a počáteční vývoj rostlin

•neomezuje propustnost půdy pro vodu a vzduch

•zajišťuje lepší využití vody a chrání půdu před nadměrným výparem

•žádným způsobem neomezuje růst a vývoj vegetace

•z ekologického hlediska je přípravek zcela nezávadný a přirozeně biologicky odbouratelný

Terra-Control stabilizuje osivo na místě, kde má vyklíčit

Terra-Control chrání půdu před výparem a je propustný pro srážkovou vodu.

Pozitivní působení

•zkracuje dobu klíčení o 2-5 dnů

•zvyšuje o více než 20 % vzcházivost vysetých druhů a pokryvnost porostu

•omezuje výpar vody z povrchu půdy (např. v nádobovém pokuse byl při dávce 25 g/m2 snížen výpar o 30 %)

•výrazně omezuje erozní smyv půdy

•chrání půdu před větrnou erozí i při rychlostech větru kolem 140 km/h

Oblasti použití

•ozeleňování svahů a extrémních stanovišť (hydroosev)

•výstavba sportovních zařízení - golfová hřiště, lyžařské sjezdovky apod.

•střešní ozelenění

•ochrana před větrnou erozí a prašností na důlních a odpadních haldách a výsypkách

Hloubka pronikání přípravku, která rozhoduje o výsledné účinnosti stabilizace půdního povrchu, je závislá na půdní struktuře, aplikační dávce a koncentraci nanášeného roztoku. Pro vytvoření stabilní krusty přípravku, která prosytí svrchní vrstvu půdy a účinně fixuje osivo na povrchu, je důležité aplikovat přípravek pokud možno za suchého počasí.

Terra-Control je před aplikací zředěn vodou a aplikován jako 1-10 % -ní roztok. Jako vhodnou techniku je možno použít nejrůznější typy postřikovačů, popř. na velkých plochách hydroseeder při současně prováděném hydroosevu.

Aplikační dávky koncentrátu g/m2

 

* jako doplňkové opatření je na těchto sklonech doporučeno mechanické zajištění půdního povrchu

 

Písčitý svah (vlevo) v oblasti železničního koridoru Břeclav - Přerov před výsevem v září 2002 spojeném s aplikací půdního stabilizátoru Terra-Control (vpravo listopad)

Specifikace
Váha 30 kg
Facebook Komentáře
Facebook Pozvánka
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.