Parkové, krajinné a technické travní směsi

Jedná se o vysoce kvalitní krajinné travní směsi různých typů. Směsi pro krajinné trávníky jsou vesměs druhově i odrůdově tak pestré, aby vytvářely porosty dostatečně plastické (schopné přizpůsobit se různým půdním či klimatickým podmínkám). Dokonalý travnatý porost s velkou odolností a rychlím uchycením je základem bohaté travnaté plochy, která je u těchto travních směsí očekávána. Věnujte proto dostatek času výběru vhodné krajinné travní směsi, případně nás kontaktujte, rádi vám s výběrem pomůžeme.

Doporučený výsevek krajinných travních směsí je 25 - 30 g/m2.

12