Okrasné travní směsi

V této kategorii najdete různé druhy okrasných travních směsí. Trávníky okrasného charakteru mají především pěkně esteticky působit a nepředpokládá se, že budou intenzivně sešlapávané. Osiva pro okrasné a rekreační trávníky musí být proto schopná vytvořit hustý drn nízkého vzrůstu, pěkně zbarvený po většinu vegetační sezóny. Vzhledem k požadavku na nízký vzrůst trávníku a jemný vzhled se do okrasných travních směsí většinou nezařazuje jílek vytrvalý, výjimkou jsou okrasné travní směsi s podílem vybraných tenkolistých odrůd jílku vytrvalého do 20 %. Zkvalitnění okrasných travních směsí je dosaženo zařazením úzkolistých odrůd lipnice luční.

Doporučený výsevek okrasných travních směsí je 25 - 30 g/m2.