UNI 15 Technická směs

UNI 15 Technická směs

2.132 Kč bez DPH
2.452 Kč s DPH

UNI 15 technická směs je určena hlavně na ozelenění ploch kolem silnic, dálnic a železničních tratí. Podíl kostřavy drsnolisté a kostřavy rákosovité zvyšuje suchovzdornost směsi. Dále je technická směs vhodná na zatravnění extenzivní plochy ohrožené suchem bez řádné systematické péče např. sídliště, skladovací areály, apod.

Název Latinský název %
Jílek vytrvalý 2n Lolium perenne 30
Kostřava červená dlouze výběžkatá Festuca rubra rubra 20
Kostřava červená krátce výběžkatá Festuca rubra trichophylla 10
Kostřava červená trsnatá Festuca rubra commutata 15
Kostřava drsnolistá Festuca trachyphylla 5
Kostřava rákosovitá Festuca arundinacea 15
Lipnice luční Poa pratensis 5
Specifikace
Váha 25 kg
82/91